Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài

      Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch phát sinh trên thương mại điện tử.

      Người mua có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

       Khách hàng vui lòng gửi khiếu nại về:

   Công ty TNHH VỢ CHỒNG TÔI

o   Địa chỉ: Số 6 đường số 6D, phường An Lạc A, quận Bình Tân (gần chợ Cây Da Sà), TPHCM

o   Điện thoại: 03 85 90 38 38

o   Email: congtytnhhvochongtoi@gmail.com

 

Các bước Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG


Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người mua. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG

Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG


Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho khách hàng không quá 7 ngày.

Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG

Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG


Bước 3:

-     Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại;

-     Đề xuất các cấp có thẩm quyền phương án giải quyết.

Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG

Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG


Bước 4: 

- Làm văn bản trả lời khiếu nại khách hàng;

- Gửi các bộ phận có liên quan khắc phục sự cố  phát sinh khiếu nại (nếu nguyên nhân do lỗi của đơn vị cung cấp dịch vụ).

Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG

Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG

Bước 5:

- Gọi điện xác nhận với khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết. 

- Lưu hồ sơ; Tổng kết, rút kinh nghiệm. 

Giải quyết khiếu nại Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG

 

-   Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

-   Chúng tôi công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch website Tháp Tỏi Thần Tài - TỎI CÁT TƯỜNG

- Chúng tôi công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan: Giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bản bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

-  Các bên bao gồm Nhà vận chuyển, Cổng Thanh Toán, khách hàng và Chúng tôi sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

-   Chúng tôi sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà khách hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại) và Nhà Vận Chuyển, Cổng Thanh Toán, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của các bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.

-  Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về Nhà Vận Chuyển, Cổng Thanh Toán, Chúng tôi sẽ có biện pháp cảnh cáo, vi phạm tiếp thì chấm dứt hợp tác cùng Chúng tôi.

-  Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc thu hồi hoặc hoàn tiền mà Khách Hàng đã trả trực tiếp cho các Cổng Thanh Toán, Nhà Vận Chuyển.

-  Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.


Bình luận